خنک کننده های گردبادی ایرتکس Blog

۰

Airtex v10.1.0

  NEMA 12 MODEL : v10.1.0 SCFM @100 psi : 35 BTU @100 psi : 2500 Max air inlet pressure : 150 psi S/N : 159408   ورتکس کولر ورژن v10.1.0 مناسب جهت خنک...

۰

Airtex v10.0.0

  NEMA 12 MODEL : v10.0.0 SCFM @100 psi : 35 BTU @100 psi : 2500 Max air inlet pressure : 150 psi S/N : 159407   ورتکس کولر ورژن v10.0.0 مناسب انواع محیط...

۰

Airtex v10.2.0

  NEMA 12 MODEL : v10.0.0 SCFM @100 psi : 35 BTU @100 psi : 2500 Max air inlet pressure : 150 psi S/N : 159407   ورتکس کولر ورژن ۱۰٫۲٫۰ با لوله هدایت...